Tidsskr Nor Legeforen 2012; 132:644doi: 10.4045/tidsskr.12.0139

NYHETER

Fiber i kosten gir mindre tykktarm- og endetarmskreft

T B Haugen 

Et høyt inntak av fiberrike kornprodukter er forbundet med redusert risiko for kolorektal kreft.

Illustrasjonsfoto Istockphoto

Studier av sammenhengen mellom inntak av kostfiber og risiko for kolorektal kreft ( tykktarm- og endetarmskreft) har ikke gitt entydige resultater. Det har heller ikke vært klart om typen fiber har betydning for risikoen. Nå har forskere systematisk gjennomgått studier på feltet (1).

25 prospektive studier ble inkludert i metaanalysen. Summert relativ risiko for å utvikle kolorektal kreft ved et inntak på 10 g daglig av kostfiber totalt var 0,90 (95 % KI 0,86 – 0,94), for fruktfiber 0,93 (0,82 – 1,05), for fiber fra grønnsaker 0,98 (0,91 – 1,06), for fiber fra belgfrukter 0,62 (0,27 – 1,42) og for kornfiber 0,90 (0,83 – 0,97).

– Det har vært mye oppmerksomhet rundt lavkarbokost i mediene i det siste. Med et kosthold rikt på proteiner og fett er det vanskeligere å ha et høyt inntak av fiber. Denne metaanalysen minner om at et fiberrikt kosthold er gunstig for helsen – spesielt gjelder dette fiber fra kornprodukter, sier professor Anette Hjartåker ved Avdeling for ernæringsvitenskap, Universitetet i Oslo.

– Det er interessant at sammenhengen mellom fiberinntak og risiko for tarmkreft synes å variere med typen fiber. De sprikende resultatene fra tidligere studier kan i noen grad skyldes at man kun har sett på det totale fiberinntaket og ikke tatt hensyn til hvilke matvarer som er kilden til fiberen, sier Hjartåker.

Et variert og balansert kosthold er avgjørende for god helse.

Litteratur

1.

Aune D, Chan DS, Lau R et al. Dietary fibre, whole grains, and risk of colorectal cancer: systematic review and dose-response meta-analysis of prospective studies. BMJ 2011; 343: d6617. [PubMed] [CrossRef]

Fiber i kosten.......

22.01.2014 07:06:

Et kosthold med mye fiber fra fullkorn, frukt og grønnsaker kan gi en lettere hverdag for dem som lider av astma, ifølge ny forskning.


Astma er en kronisk betennelse i luftveiene, som fører til at luftveiene blir overfølsomme og trekker seg sammen. Resultatet blir trange luftrør, som gir symptomer som hoste og tungpust.
Selv om dette er plager i luftveiene har det de senere årene kommet flere studier som antyder at det er sammenheng mellom astma og kosthold.
Nylig publiserte sveitsiske forskere ved universitetet i Lausanne en ny studie i tidsskriftet Nature Medicine der de har sett på effekten av fiber i kosten hos mus med astma.
Forskningen viser at musene som fikk en diett bestående av mye fiber, fra fullkorn, frukt og grønnsaker, fikk betydelig mindre astmasymptomer enn musene som fikk lite fiber.
Forskerne gjorde undersøkelser som viste at bakteriefloraen i musenes fordøyelsessystem ble endret utifra hvor mye fiber musene fikk. Endringer i bakteriefloraen så igjen ut til å påvirke immunsystemet.
Ved rikelig inntak av fiber fra frukt og grønt ble det produsert mer av kortkjedede fettsyrer, en type fett som absorberes av blodet. Forskerne mener disse fettsyrene ga signaler til immunsystemet som resulterte i at lungene ble mer motstandsdyktige mot irritasjon. (abcnyheter).

Et variert og balansert kosthold er avgjørende for god helse.

lagt til handlevogn